Blog

Zacznij wakacje z AccorHotels… w majówkę -KONKURS-

Autor: Maj 1, 2016 Zostaw komentarz

Zwycięzcy 

Nagrodzeni dostali dobre wieści na e mail. Oto zwycięskie zdjęcia 🙂

1. Weekend w wybranym hotelu

 nnn

2. Kolacja w wybranym hotelu


13230097_1750147278556613_7466223422353026243_n

3. Kolacja w wybranym hotelu

13239876_10205228025414795_4408976407720139122_n

Mam dla Was wyjątkowy konkurs!!!! 

Jeżeli chcecie zrobić niespodziankę bliskiej osobie i  wygrać wspólny weekend albo  kolacje w wybrany przez Was hotelu w całej  Polsce  –  to zapraszam Was do zabawy.

Kilka kliknięć a efekt  może być naprawdę fantastyczny. Możecie zachęcić znajomych bo konkurs jest dla wszystkich.

Życzę Wam wygranej i cieszę się, że mogę ten konkurs organizować poprzez moją stronę bo nagrody są naprawdę bardzo wartościowe.

Do wygrania:

Weekend w wybranym hotelu sieci AccorHotels albo zaproszenia na kolacje również w wybranym przez Was hotelu.

Co trzeba zrobić:


 1. Opublikować swoje zdjęcia lub zdjęcie (z ulubionego miejsca, wypadu z przyjaciółmi lub rodziną lub majówki…)

 2. Dodać do zdjęcia informację, w którym z hoteli AccorHotels w Polsce Uczestnik chętnie spędziłby weekend w celu udania się tam ze swoją bliską osobą, np. partnerem, przyjacielem, rodziną KONIECZNIE z umieszczeniem linku do strony wybranego hotelu z sieci AccorHotels TU MOŻECIE WYBRAĆ HOTEL (oprócz sieci SOFITEL)   http://www.accorhotels.com/pl/polska/index.shtml                                                                                                                                                             

 3. Dodać  hashtagi: #accorhotels i #zonamarynarza.

 4. Publikacji zdjęć można dokonywać na swoim blogu, Facebooku lub Instagramie (wraz z linkiem do hotelu).

 5. Pod zdjęciem należy zamieścić uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce będzie najlepsze do spędzenia czasu z wybraną osobą.

 6. Zgłosić mailowo do organizatora konkursu (na adres patrycja.rogacz@they.pl) z linkiem do publikacji wspomnianej punkt wyżej oraz plikiem pdf/jpg zawierającym screen publikacji wspomnianej punkt wyżej.

 7. Konkurs trwa do 30.05.2016


Powodzenia i  dobrej zabawy!!!!!!!

Accor_logo   Gdańsk

 

logo - żm blog

Regulamin konkursu organizowanego przez AccorHotels i blog Żona Marynarza „Zacznij wakacje z AccorHotels… w majówkę”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą „Zacznij wakacje z AccorHotels… w majówkę” (zwanego dalej Konkursem)  jest agencja They.pl sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12.
 1. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonują Organizatorzy (AccorHotels i blog Żona Marynarza) oraz Agencja They.pl sp z .o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora.

 

 1. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa
  i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

 

 1. Niniejszy regulamin został spisany na 6 stronach.

 

 1. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone w serwisie facebook.com, instagram.com lub informacje kierowane do uczestników drogą mailową.

 

 1. Istotą Konkursu jest dokonanie przez Komisję Konkursową oceny, zgłoszonych przez Uczestników prac, i wyłonienie spośród nich 3 laureatów, którzy nagrodzeni zostaną Nagrodami Konkursowymi.

 

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1.05.2016 roku do 30.05.2016 roku przy czym za datę zakończenia Konkursu uznaje się dzień, w którym odbędzie się wyłonienie Zwycięzcy Nagrody Głównej. Termin przyjmowania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa 22.05.2016 roku o godzinie 23.59.

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, zostanie przekazana także w postaci elektronicznej, na życzenie każdego z Uczestników.

 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu na przez They.pl sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12 w celach marketingowych, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu email na liście laureatów. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca własną stronę www (serwis lub blog), konto na Instagramie lub Facebook, zakwalifikowana do udziału przez Agencję They.pl sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12 oraz Katarzynę Wajs, reprezentującą blog Żona Marynarza. Ponadto osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w Konkursie.

 

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

 

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 2. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.

 

 1. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem, przesłanie pracy konkursowej, której Uczestnik nie wykonał samodzielnie i nie posiada do niej praw, upoważnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu. W takim przypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia.

 

PRAWA ORGANIZATORA

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne
  z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie
  w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także
  w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

 1. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA
W KONKURSIE.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 

Forma przystąpienia do Konkursu

 

 1. w dniach od 1.05.2016 do 22.05.2016 do godziny 23.59 włącznie zgłosić swój udział w Konkursie poprzez:
  1. Publikację swojego zdjęcia lub zdjęć z informacją, w którym z hoteli Accor Hotels w Polsce Uczestnik chętnie spędziłby weekend w celu udania się tam ze swoją bliską osobą, np. partnerem, przyjacielem, rodziną (wraz z umieszczeniem linku o tagu rel=nofollow do strony wybranego hotelu z sieci AccorHotels http://www.accorhotels.com) oraz hashtagów: #accorhotels i #zonamarynarza.
  2. Publikacji zdjęć można dokonywać na swoim blogu, Facebooku lub Instagramie (wraz z linkiem do hotelu).
  3. Pod zdjęciem należy zamieścić uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce będzie najlepsze do spędzenia czasu z wybraną osobą.
  4. Zgłoszenie mailowe do organizatora konkursu (na adres rogacz@they.pl) z linkiem do publikacji wspomnianej punkt wyżej oraz plikiem pdf/jpg zawierającym screen publikacji wspomnianej punkt wyżej.

 

 1. Fakt uznania wszystkich zgłoszeń za ważne i uprawniające do uczestnictwa w Konkursie musi być potwierdzony przez agencję They.pl w postaci maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia.

 

 1. Zgłoszenia niepotwierdzone przez agencję They.pl uznaje się za nieprawidłowej, niekompletne lub nieuprawniające do uczestnictwa w Konkursie. Akceptacja agencji They.pl nie może być przedmiotem reklamacji.

 

 1. Prace konkursowe, które z przyczyn technicznych nie będą mogły być opublikowane na stronie www Uczestnika nie będą uznane przez Organizatora jako spełniające wymagań Konkursu i nie będą brane pod uwagę. Za możliwości techniczne strony www Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Zgłoszenia umieszczone w Konkursie po wyznaczonym czasie uznaje się za nieważne. Nie będą one brać udziału w Konkursie.

 

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może przystąpić do Konkursu wielokrotnie przy czym może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

 

 1. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia w postaci maila do agencji They.pl potwierdza, że każda zgłoszona przez niego praca konkursowa jest wynikiem jego osobistej wiedzy i twórczości, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy w pełnym zakresie, jak również, że prawa nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z pracy konkursowej w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu prac, które uzna za nieoryginalne bądź niesamodzielne oraz co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że w chwili przesłania pracy konkursowej do Konkursu przenosi na Organizatora prawo do korzystania z pracy konkursowej na zasadach licencji niewyłącznej na wszelkich polach eksploatacji określonych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczenia czasu i terytorium a w szczególności zgadza się na publikację jej w kolejnym etapie konkursu. Organizator może posługiwać się zgłoszonymi pracami konkursowymi w szczególności na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i promocyjnych, niezależnie od formy ich utrwalenia bądź rozpowszechniania, a także w celach marketingowych i informacyjnych, bez konieczności zawierania odrębnej umowy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z należnych praw autorskich do prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu w pełnym zakresie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich prac, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

 1. W przypadku zgłoszenia do Konkursu pracy konkursowej, co do której Uczestnik nie dysponuje prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody i zobowiązań Organizatora z tego tytułu.

 

 1. Wszelkie modyfikacje publikacji konkursowej na stronie www Uczestnika po przesłaniu zgłoszenia mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

 1. Uczestnik konkursu zgadza się, aby jego zdjęcie oraz wizerunek były wykorzystane na na kanałach mediów społecznościowych oraz w materiałach prasowych Organizatorów po zakończeniu konkursu.

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

 1. Spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa (autorka bloga Żona Marynarza oraz przedstawiciele AccorHotels) w drodze obrad wyłoni 3 zwycięzców, którym zostaną przyznane Nagrody Konkursowe. Posiedzenie Komisji Konkursowej wyłaniającej zwycięzcę Nagrody Głównej odbędzie się nie późnej niż do dnia 30.05.2015

 

 1. Komisja Konkursowa jest powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny, potwierdza prawidłowość tego wyboru i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

 

 1. W konkursie będzie przyznana następująca pula nagród: 3 podwójne vouchery – 1 na nocleg w wybranym hotelu z sieci Accorhotels.com w Polsce z wyłączaniem hoteli Sofitel oraz 2 vouchery Food&Beverage o wartości 150 złotych (do realizacji również w hotelach Sofitel). Vouchery realizować można na terenie kraju.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Nagrody zostaną przesłana za pomocą kuriera lub Poczty Polskiej na adres podany przez Zwycięzców.
 3. Wyniki Konkursu zostaną publicznie ogłoszone na blogu Żona Marynarza nie później niż do dnia 30.05.2016r. Zwycięzcy zostaną powiadomienia drogą mailową.

 

 1. Szczegółowa instrukcja dotycząca otrzymania Nagrody zostanie przesłana zwycięzcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Wybór konkretnego egzemplarza nagrody zależy od Organizatora. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród.

 

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Agencji They.pl sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12, Warszawa. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:

imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
c) dokładny opis i powód reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 2. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

 1. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

 1. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

Warszawa dnia 30.04.2016 r.

Podobał Ci się post?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *