Prawne

Przewodnik po podatkach marynarskich dla żon marynarzy

Autor: 25 kwietnia, 2014 3 komentarze

Bardzo mi miło, że ponownie mogę udostępnić Wam kolejny wpis gościnny. Kancelarię Legal Marine zapewne już znacie. A Pana Mateusza Romowicza część z Was poznała osobiście na spotkaniu Żon Marynarzy w Sopocie. Temat został wybrany ze względu na wasze sugestie i pytania, które padły na spotkaniu.Czytajcie i korzystajcie. 

Kasia

Przewodnik po podatkach marynarskich dla żon marynarzy
 
 
Przesłanki wpływające na sytuację podatkową polskich marynarzy
 
Kwestie mające znaczenie dla opodatkowania lub zwolnienia polskich marynarzy w Polsce  uregulowane są w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.
            Chcąc ustalić sytuację podatkową marynarza, który zamieszkuje w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące kwestie: Czy mąż pracuje na jednostce pływającej? W jaki sposób jest eksploatowana ta jednostka (komunikacja międzynarodowa, strefa przybrzeżna)? Gdzie jest usytuowany faktyczny (rzeczywisty) zarząd lub siedziba prawna armatora, który eksploatuje statek?
Co do zasady podatkowo nie mają znaczenia dla marynarzy takie kwestie: jak to skąd są przelewane wynagrodzenia marynarzy, jak długo marynarzy przybywa zagranicą (na statku) w roku podatkowym oraz jaką banderę podnosi jednostka (z wyjątkiem norweskich armatorów od 2011 roku).
Podkreślenia wymaga fakt, iż w niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dodaje się inne przesłanki np. czy osoba wykonująca pracę na statku jest członkiem regularnej załogi (obecnie obowiązująca umowa pomiędzy Polską, a USA).
Na dzień dzisiejszy planuje się zmianę, na mniej korzystne, następujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska: umowa z USA, umowa z Singapurem (zacznie obowiązywać od 01.01.2015 roku) i umowa z Malezją.
Kontakty z US pod nieobecność męża marynarza
            Co do zasady organy podatkowe kontaktują się z podatnikami poprzez pisemne wezwania i tak z reguły są wzywani do US marynarze. Niemniej jednak ostatnio obserwuje się tendencję telefonicznego wzywania podatników do składania wyjaśnień w różnych sprawach. Żona marynarza, która otrzyma taki telefon z US, pod nieobecność męża, powinna poprosić o przesłanie pisemnego wezwania z US i poinformować organ podatkowy, iż jej mąż przebywa obecnie poza granicami Polski podając zarazem przybliżoną datę powrotu.
Żona marynarza nie powinna sama składać jakichkolwiek wyjaśnień w US w kwestiach dotyczących sytuacji podatkowej jej męża, gdyż w wielu przypadkach z pozoru błahe pytania mogą prowadzić do wszczęcia kontroli podatkowej i opodatkowania dochodów męża.
Kluczową kwestią jest przedstawienie w US stosownych wyjaśnień i dokumentów co wymaga wsparcia ze strony pełnomocnika profesjonalnego, gdyż organy podatkowe w wielu rejonach Polski mają znikomą wiedzę w sferze podatków marynarskich.
Podkreślenia wymaga fakt, że należy zawsze niezwłocznie reagować na wezwania ze strony urzędów skarbowych (polskich i zagranicznych).
W przypadku, gdy żona marynarza odbierze pod jego nieobecność jakąkolwiek negatywną decyzję w sprawie podatkowej dot. męża powinna niezwłocznie podjąć działania zmierzające do jej zaskarżenia, gdyż z reguły podatnik ma 14 dni na jej zaskarżenie od daty doręczenia decyzji.
Czy, kiedy i jak rozliczyć męża marynarza w Polsce?
Marynarz uzyskujący dochody z korzystnych podatkowo źródeł np. z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Niemiec, z Cypru, z Malty, z Nowej Zelandii itp. nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych w Polsce, gdyż dochody te nie podlegają opodatkowania w Polsce chyba, że uzyskał dochody równolegle opodatkowane w Polsce.
W przypadku, gdy polski marynarz uzyska dochody w Polsce opodatkowane ryczałtowo lub liniowo nie będzie musiały uwzględniać w rozliczeniu rocznym zagranicznych dochodów, gdyż nie będą one podlegały łączeniu z dochodami krajowymi np. opodatkowanie ryczałtem 8,5 % PIT przychodów z najmu.
Z kolei, gdy marynarz uzyska równoległe dochody, które będą objęte opodatkowaniem w Polsce na zasadach ogólnych np. renta, emerytura, umowa o pracę, odszkodowanie od dewelopera za zbyt późne wydanie lokalu, będzie zobligowany do rozliczenia tego dochodu i dochodów zagranicznych na formularzu PIT-36 do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskał ww. dochody.  Z reguły dochody zagraniczne objęte tzw. metodą wyłączenie z progresją nie są opodatkowane  w Polsce tylko podwyższają stawkę podatkową do dochodów krajowych.
W niektórych jednak sytuacjach marynarze muszą  rozliczy się  w Polsce z dochodów zagranicznych nawet jeśli nie uzyskują żadnych innych dochodów opodatkowanych w Polsce np. w przypadku dochodów z pracy na rzecz armatorów z efektywnymi  zarządami w: Holandii, Arabii Saudyjskiej, Angoli, Malezji, Brazylii, Nigerii.
W takiej sytuacji należy rozważyć wspólne rozliczenie z małżonkiem w celu obniżenia zobowiązania podatkowego w Polsce.
Jak polskie urzędy skarbowe pozyskują informacje o dochodach marynarzy?
Polskie informacje pozyskują informację o dochodach zagranicznych polskich marynarzy w następujący sposób:
a)      Wymiana informacji podatkowej – Polska zawiera umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w których kładzie się szczególny nacisk na wymianę informacji podatkowej np. niedawno podpisano protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w którym znacząco usprawniono ww. wymianę informacji między państwami. Co ciekawe, jest to obecnie najczęstsze źródło kontroli podatkowych jeśli chodzi o osoby uzyskujące dochody z zagranicy. Wymiana informacji podatkowej bardzo dobrze funkcjonuje m.in. w przypadku Norwegii, Holandii, Danii i Szwecji.
b)      Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych – dnia 21.11.2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11.10.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ww. ustawa zakłada znacznie ściślejszą współpracę Polski z innymi państwami UE w zakresie wymiany informacji o zobowiązaniach publicznoprawnych, współpracy dotyczącej powiadamiania o dokumentach, wspólnego dochodzenia lub zabezpieczania należności pieniężnych, w tym podatków i ceł każdego rodzaju oraz związanych z nimi należności pieniężnych. Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy te dotyczą tylko państw UE.
c)      Nabycie ruchomości lub nieruchomości -przy nabyciu przykładowo mieszkania na rynku wtórnym należy opłacić podatek od czynności prawnych (pcc) i złożyć stosowne zeznanie w Urzędzie Skarbowym informując zarazem organ podatkowy, że nabyto dany składnik majątkowy o określonej wartości. US znając wartość mieszkania odniesie ją do deklarowanych przez marynarza dochodów i w razie wątpliwości wezwie go do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie wysokości źródeł przychodów uzyskanych w danym okresie, z których mógł zostać pokryty tenże wydatek. Przez wzgląd na powyższe rekomenduje się w pierwszej kolejności ustalenie sytuacji podatkowej marynarza, który planuje wraz z żoną lub sam większą inwestycję w Polsce, a dopiero potem podjęcie decyzji w przedmiocie ewentualnej inwestycji.
d)     Pozostałe: Przepływy pieniężne i donosy – w przypadku obu źródeł informacji dla organów podatkowych mają one, w ww. zakresie, na dzień dzisiejszy wymiar raczej sporadyczny.

 

radca prawny Mateusz Romowicz

radca prawny Mateusz Romowicz

 

Podobał Ci się post?

Komentarze (3)

  • nie wiem, czy wypowiedź powyżej juz znalazła rozwiązanie, ale może komuś się przyda – http://www.eporady24.pl/marynarz_a_podatki,pytania,15,190,7171.html bohater pytania pływa na morzach północnej Europy, bandera szkocka. zastanawia sie nad podatkami, odpowiedź ciekaawa i komptentena chyba.

  • Spacerowac brzegiem plaży barzdo lubię o każdej porze roku.Listopadowy wyjazd do Polski uatrakcyjniłam odwiedzeniem mojego miejsca urodzenia- Gdańska. To było 11 listopada, przemierzałam puste plaże zatoki,fale cicho i spokojnie dobijały do brzegu,było zaskakujaco ciepło.Tam w Barcelonie plaże wydają się przypominac nasze piaszczyste i szerokie plaże. Pozdrawiam tym razem z Polski. Bożena

  • Fajny tekst ale brakuje mi kilku ważnych kwestii, kim jest marynarz w świetle prawa (np. czy serwisant pływający po 2-3tyg nieregularnie ale posiadający kontrakt też zalicza się do miana marynarza) oraz podstawa prawna do zdania „Marynarz uzyskujący dochody z korzystnych podatkowo źródeł np. z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Niemiec, z Cypru, z Malty, z Nowej Zelandii itp. nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych w Polsce” Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *