Prawne

Odszkodowania marynarskie-kilka uwag praktycznych

Autor: 27 lipca, 2014 5 komentarzy

Bardzo się cieszę, że znowu mogę opublikować tekst naszego zaprzyjaźnionego radcy prawnego Mateusza Romowicza. Mogę również zdradzić tajemnicę, że Pan Mateusz będzie z nami 27 września na spotkaniu Żon Marynarzy. A dziś o odszkodowaniach dla marynarzy. Miłej lektury.

Pozdrawiam 
Kasia

 

Ubezpieczenie armatorskie

 

Osoby wykonujące pracę najemną na statkach u zagranicznych armatorów pod obcą banderą są z reguły objęte ubezpieczeniem prywatnej instytucji ubezpieczeniowej (Klub P&I), z której korzysta armator w celu minimalizacji ryzyk związanych z żeglugą. Ubezpieczenie to z założenia ma na celu ograniczenie lub całkowite wyłączenie odpowiedzialność armatora w związku z określonymi zdarzeniami na statku np. wypadkami na statku skutkującymi śmiercią lub trwałą niezdolności do pracy.  Trzeba pamiętać, iż armatorzy mają dużą dowolność w wyborze formy i zakresu ubezpieczenia.

 

Uprawnienia rodzin marynarzy w związku ze śmiercią na statku

 

Uprawnienia rodzin marynarzy dochodzących roszczeń odszkodowawczych od armatorów lub Klubów P&I wynikają z wielu dokumentów, które związane są z zatrudnieniem marynarza. W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na umowy o pracę (kontrakty) oraz dokumenty stanowiące załączniki do tych umów np. Warunki Zatrudnienia (Conditions of Employment, Conditions of Service), czy Układy Zbiorowe Pracy (Collective Berganing Agreement).  Bardzo często wyżej wymienione dokumenty stanowią  w zasadzie jedyną podstawę prawną dla rodzin marynarzy do kierowania roszczeń względem armatorów lub Klubów P&I. Oczywiście istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w obcych systemach prawnych przed zagranicznymi sądami, co jest dość kosztowne, to w wielu przypadkach wręcz niemożliwe przez wzgląd na odległość i upływ czasu od zdarzenia (wypadku). 

 

Beneficjent ubezpieczenia

 

Podkreślenia wymaga fakt, że do otrzymania odszkodowania kontraktowego uprawniona jest konkretna osoba lub osoby określane jako beneficjenci (np. wdowa i jej dzieci), co wynika wprost z treści zawartego kontraktu (umowy o pracę) lub dokumentów stanowiących załączniki do kontraktu. Co więcej na gruncie prawa polskiego tylko te osoby mają roszczenie o wypłatę świadczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia armatorskiego, a świadczenia te nie są zaliczane do masy spadkowej. Przez wzgląd na powyższe, każda żona marynarza powinna dopilnować, aby to ona lub jej dzieci były beneficjentami ubezpieczenia armatorskiego, gdyż środki pieniężne z ubezpieczenia marynarza mogą być wypłacone nawet obcej osobie jeśli jest ona wskazana jako beneficjent wyżej omawianego ubezpieczenia.

 

Potwierdzenia Odbioru i Zwolnienie z Odpowiedzialności (Release and Receipt Letter)

 

Przez fakt podpisania specjalnego oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń po wypłacie przez armatora lub ubezpieczalnię określonej sumy pieniężnej następuje zwolnienie określonych podmiotów (armatora, agentów, ubezpieczalni itp.) z odpowiedzialności za dane zdarzenie lub zdarzenia pod warunkiem wypłaty ww. świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta. Z uwagi na powyższe, możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno kontraktowych jak i deliktowych zostaje tym sposobem w sumie zamknięta, dlatego też przed podpisaniem takiego dokumentu, jeśli w ogóle został zaoferowany do podpisu, należy skonsultować się prawnie, gdyż podpisanie go może doprowadzić do nieodwracalnych skutków prawnych dla rodziny marynarza.

 

Opodatkowanie odszkodowań

 

Odszkodowanie za śmierć marynarza będącego polskim rezydentem podatkowym jest z reguły zwolnione z opodatkowania w Polsce. W tym zakresie należy przytoczyć choćby interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19.01.2010 roku, sygnatura IBPBII/1/415-823/09/MK, która potwierdza właśnie stanowisko.

 

Efektywność dochodzenia roszczeń- proces likwidacji szkody

 

Dążąc do tego, aby pomoc prawna świadczona na rzecz marynarzy i ich rodzin była jak najbardziej efektywna wymagane jest zdecydowanie w działaniu samych zainteresowanych, którzy bardzo często zbyt długo zwlekają z podjęciem decyzji w przedmiocie bardziej zdecydowanego i zarazem formalnego dochodzenia swych roszczeń od armatora.  Na marginesie należy wskazać, iż roszczenia z tytułu ubezpieczenia armatorskiego przedawniają się, co do zasady, z upływem 3 lat. W przypadku spraw odszkodowawczych dotyczących śmierci marynarzy nie należy oceniać zasadności roszczeń w danej sprawie wyłącznie w oparciu o wcześniejsze podobne przypadki, które są nam znane. Uwagi wymaga również fakt, iż bardzo wiele zależy od posiadanych dokumentów w sprawie, okoliczności samej sprawy i koniunktury w sektorze gospodarki morskiej.
Proces likwidacji szkody w związku z wypłatą odszkodowania dla rodziny jest procesem, który może okazać się długotrwały i trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Bardzo często dochodzi do sytuacji nawarstwiania się różnych postępowań w innych państwach, np. prokuratorskich, przez co Armatorzy nie zawsze godzą się na szybką wypłatę świadczeń odszkodowawczych. Nadto, trzeba pamiętać, że bardzo często mamy do czynienia z różnymi systemami prawnymi, w których trzeba ustalić sytuację prawną beneficjentów lub samego marynarza, co również wpływa na długość danego postępowania likwidacyjnego. 

  

radca prawny Mateusz Romowicz

radca prawny
Mateusz Romowicz

 

Podobał Ci się post?

Komentarze (5)

  • Mój mąż zmarł na statku,na Morzu Północnym dn.dn.01.08 2018r.”Nagłe zatrzymanie akcji serca-Tak napisano w Norweskim akcie zgonu.Do tej pory nic nie wiem o odszkodowaniu.Agencja w Polsce-odpowiada :Sprawa jest u ubezpieczyciela.Może pojąć kroki Prawne?

  • Moje pytanie. Mój mąż miał wypadek na statku złamał kość strzałkową , wszystkie dokumenty oddane do zagranicznego ubezpieczyciela 2 miesiące temu,jak dzwoni do agencji przez którą został wysłany na ten statek Pani informuje a właściwie nic nie mówi jedynie tylko ze czeka na informacje z głownego biura .Moje pytanie ile moze potrwac wyplata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu,ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłate takiego odszkodowania po otrzymaniu całej dokumentacji?

    • Mój mąż zmarł na Morzu Północnym ,na statku”,Nagłe zatrzymanie pracy serca”.Tak napisano w Norweskim akcie zgonu.Podobno reanimacja trwała dwie godz.Śmierć nastąpiła 01.08.2018 r.Do chwili obecnej nie mam informacji dot.odszkodowania.Agencja w Polsce odpowiada Mi ,że sprawa jest u ubezpieczyciela w Stevangerze ,trzeba czekać.Czy nie podjąć kroki prawne?

  • Witam serdecznie.
    Moje pytanie związane jest z wypadkiem mojego partnera na statku podczas pracy. Złamał kość krzyżowa. Na jakie odszkodowanie może liczyć i czy leczenie już w Polsce pokrywa amator. Za odpowiedź dziękuję

  • Jak dobrze, że i takie praktyczne uwagi można znaleźć na tym blogu 🙂 no i czekamy na kolejne spotkanie z Panem Mateuszem 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *