MENU

Porady prawne i finansowe
Kategoria

25839412_m

10257

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN MARYNARZY (500+, „BECIKOWE”). ASPEKT PRAWNY

Dzieci, Magazyn, Na poważnie, Porady prawne i finansowe, Rodzinnie

Marzec 26, 2016

Wstęp

W świetle nowo wprowadzonych regulacji dających możliwość rodzinom marynarzy ubiegać  się o środki pieniężne z budżetu państwa (500+) należy zwrócić uwagę jakie konsekwencje w sferze prawno-podatkowej może nieść za sobą uzyskanie takiego świadczenia przez rodzinę marynarza. Kwestię tą należy rozpatrywać dwupłaszczyznowo – zarówno w kontekście opodatkowania dochodów ze statku jak i zbierania informacji przez organy o wysokości dochodów i źródłach przychodów marynarzy. Niestety wnioski składane w związku z różnymi świadczeniami, np. becikowym, zawierają wiele wrażliwych danych dotyczących polskiego marynarza, które mogą być bardzo różnie wykorzystane przez organy państwowe.

 

Procedury uzyskania świadczeń

Jeżeli rodzina marynarza ubiega się o ulgi czy zapomogi musi, w składanym wniosku, wziąć pod uwagę także dochód marynarza, który niekoniecznie musi podlegać opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że ubiegając się o np. zasiłek dochody marynarza także muszą zostać uwzględnione w podziale kwoty przypadającej na osobę w rodzinie.

Wykazywanie dochodów przez marynarza jest konieczne w następujących przypadkach:

– ubieganie się o świadczenie rodzinne;

– ubieganie się o stypendia socjalne dla uczących się dzieci;

– ubiegania się o 500+ – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę 500 złotych na dziecko (w przypadku posiadania jednego dziecka);

– ubiegania się o becikowe.

W każdym z ww. przypadków marynarz składa oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. Informacja o dochodach marynarza i ich wysokości uzależnia wypłatę świadczenia dlatego oświadczenie składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

Wszystkie informacje udzielone przez marynarzy oraz dowody na ich potwierdzenie (np. kontrakty) przechowywane są przez organy w celach ewidencyjnych. Taka forma zabezpieczenia danych o marynarzach może w przyszłości posłużyć jako furtka do kontroli podatkowej.

 

Świadczenia, a opodatkowanie dochodów marynarza

W kwestii opodatkowania tych dochodów – jest to uzależnione od zakwalifikowania danego świadczenia. W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli świadczenie wypłacane jest rodzicom np. na dziecko to dochód rozdzielany jest na rodziców po połowie. Jeżeli świadczenie jest wolne od podatku nie ma konieczności wykazywania przez marynarza dochodów z pracy na statku. Natomiast jeżeli dochody podlegają w Polsce opodatkowaniu marynarz zobowiązany jest wykazać dochody ze statku w PIT oraz zapłacić podatek dochodowy za dany rok.

Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie 500 zł netto na dziecko będzie zwolnione z podatku dochodowego. (więcej…)

Czytaj dalej

Single or divorced woman alone missing a boyfriend

8747

Rozwód w rodzinie marynarskiej-aspekt prawny

Gościnnie, Na poważnie, Porady prawne i finansowe

Sierpień 4, 2015

logo-mr

W niniejszej publikacji pragniemy Państwu przedstawić podstawowe informację dotyczące postępowania w sprawie o rozwód, zwracając szczególną uwagę na problemy jakie mogą się pojawić w sytuacji, gdy jedną ze stron postępowania jest marynarz.

I. Uwagi ogólne
Małżonek, który zamierza wystąpić o rozwód powinien w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zachodzą ustawowe przesłanki do orzeczenia rozwodu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Jeżeli odpowiedź na pytanie o istnienie pozytywnych przesłanek do orzeczenia przez sąd rozwodu jest twierdząca, małżonek winien wnieść pozew o rozwód do sądu w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdyby takiego miejsca nie było, wówczas właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Sam pozew powinien odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego, w tym zostać opłacony (przy czym istnieje możliwość zwolnienia przez sąd stronę od ponoszenia kosztów sądowych). Nadto do pozwu należy dołączyć jego odpis, który zostanie doręczony przez sąd stronie przeciwnej, tj. drugiemu małżonkowi. Z uwagi na fakt, że praca marynarza jest związana z częstym pobytem poza miejscem zamieszkania w kraju już na tym etapie postępowania może pojawić się problem z doręczeniem korespondencji sądowej marynarzowi. (więcej…)

Czytaj dalej

logo-2Bmr

5707

Sytuacja prawna żon marynarzy

Gościnnie, Porady prawne i finansowe

Listopad 6, 2014


Tym razem dla Was artykuł na temat naszej sytuacji prawnej – czyli żon marynarzy. Bardzo się cieszę ponieważ nigdzie nie znajdziecie tylu porad prawnych nakierowanych konkretnie na naszą sytuację. Wiem, że warto o wielu sprawach wiedzieć wcześniej aby nic nas nie zaskoczyło. Poprosiłam specjalnie kancelarię o poruszenie tego tematu i tu z tego miejsca, dziękuję za współpracę i podjęcie wyzwania. Wiem, że ten artykuł pomoże wielu osobom zwrócić uwagę na wiele rzeczy i rozwiać wątpliwości.
P.S A dla tych co nie wiedzą kancelaria od niedawna prowadzi również funpage na fb
 Pozdrawiam 
 Kasia

 

(więcej…)

Czytaj dalej

logo-mr

3522

Odszkodowania marynarskie-kilka uwag praktycznych

Gościnnie, Porady prawne i finansowe

Lipiec 27, 2014

Bardzo się cieszę, że znowu mogę opublikować tekst naszego zaprzyjaźnionego radcy prawnego Mateusza Romowicza. Mogę również zdradzić tajemnicę, że Pan Mateusz będzie z nami 27 września na spotkaniu Żon Marynarzy. A dziś o odszkodowaniach dla marynarzy. Miłej lektury.

Pozdrawiam 
Kasia

Czytaj dalej

logo-mr

7167

Przewodnik po podatkach marynarskich dla żon marynarzy

Gościnnie, Porady prawne i finansowe

Kwiecień 25, 2014

Bardzo mi miło, że ponownie mogę udostępnić Wam kolejny wpis gościnny. Kancelarię Legal Marine zapewne już znacie. A Pana Mateusza Romowicza część z Was poznała osobiście na spotkaniu Żon Marynarzy w Sopocie. Temat został wybrany ze względu na wasze sugestie i pytania, które padły na spotkaniu.Czytajcie i korzystajcie. 

Kasia

(więcej…)

Czytaj dalej

logo-mr

2992

Krótki poradnik prawny dla żony marynarza

Gościnnie, Porady prawne i finansowe

Luty 17, 2014


Dzisiaj wpis gościnny na który, nie ukrywam czekałam z niecierpliwością. Kilka najważniejszych, dla nas, żon marynarzy, zagadnień prawnych.
Bardzo dziękuję Kancelarii Legal Marine Mateusz Romowicz z Gdyni(która specjalizuje się w obsłudze prawnej ludzi morza). Bardzo dziękuję Mateuszowi za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w interesującej nas tematyce. 
Pozdrawiam 
Kasia 

(więcej…)

Czytaj dalej